Maskinpark

Vi har gjennom de 20 årene anskaffet (og byttet ut) maskiner og utstyr, og dermed mener vi at vår maskinpark dekker det meste vi har behov for.
De fleste maskinene er koblet opp mot en server på et datanettverk.
Det kan nevnes: